DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Read more Reacties staat uit voor Federatie Dutch Creative Industries

De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire unaniem benoemd tot voorzitter. De FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals.

De overheid gaat een loket openen voor ondernemers die vragen hebben over de gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat liet minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten na afloop van een spoedbijeenkomst met het Nederlandse bedrijfsleven op 30 juni.

The European Commission and the European Investment Fund (EIF) today launched a EUR 121 million guarantee initiative to support SMEs in the cultural and creative sectors via financial institutions. This scheme is expected to create more than EUR 600 million worth of bank loans over the next six years.

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.

Meer onderzoek naar, en ontwikkeling van innovaties. Ondernemers in staat stellen deze innovaties als succesvolle producten op de markt te brengen. Dit zijn speerpunten van de innovatieregelingen van het ministerie van Economische Zaken (EZ). Op basis van deze regelingen hebben afgelopen jaar bijna 23.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97 procent uit het MKB, een voordeel van 985 miljoen euro behaald. Dat blijkt uit de jaarrapportage ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk 2015’ die minister Kamp van EZ vandaag heeft gepubliceerd.

De Rijksoverheid zoekt een directeur Media en Creatieve Industrie (M&C) voor het Ministerie van OCW. De directeur treedt aan in de context van een aanstaande nieuwe kabinetsperiode. Dat betekent voor de beleidsonderwerpen van de directie M&C traditioneel ook dat een fase van intensief politiek-bestuurlijk overleg aanbreekt.

De Federatie Dutch Creative Industries is per vandaag de Nederlandse partner van Creative Business Cup. CBC heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende prijs (€15.000) voor ‘s werelds beste creatieve startup. CBC, van oorsprong een bijproduct van een Europees project met het Nederlandse EDC als penvoerder, wordt al een paar jaar georganiseerd door het Deense CKO.

Read more Reacties staat uit voor Federatie Nederlandse partner Creative Business Cup

et Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council maken de balans op van het afgelopen jaar. Conclusie; de Creatieve Industrie weet zichzelf steeds beter te profileren. En dat is ook hoognodig, wil Nederland in 2020 de status van meest Creatieve Economie van Europa behalen, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie.

Read more Reacties staat uit voor Bouwen aan een creatieve samenleving

Kansrijk innovatiebeleid is de tweede uitgave in de Serie Kansrijk Beleid van het CPB en belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen. 

Read more Reacties staat uit voor Kansrijk innovatiebeleid

Creatieve ondernemers, netwerken en organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een on-line enquête met het doel ondernemers te verbinden door een platform op te bouwen en ervaringen uit te wisselen. Creativetracks is een EU-programma dat wordt uitgevoerd door  INOVA+ (PT, leader), ADDICT (PT) KEA (BE), On-the-move (BE), Roberto Cimetta Fund (FR) Visiting Arts (UK) & Librios (UK)

Read more Reacties staat uit voor Talenten zonder grenzen