DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Read more Reacties staat uit voor Federatie Dutch Creative Industries

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn. 

De Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) heeft op 6 september het advies ‘Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016’ aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak.

De eerste Business & Design Match 2016 biedt Nederlandse designprofessionals op maandag 24 oktober 2016 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een unieke mogelijkheid om in contact te komen met opdrachtgevers en potentiële samenwerkingspartners uit heel Europa.

Read more Reacties staat uit voor Business & Design Match 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. Een aantal leerzame ervaringen zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Buiten de grenzen kleuren’.

Read more Reacties staat uit voor Buiten de grenzen kleuren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigt met ingang van 2017 de cultuurstatistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Hiermee is een bedrag gemoeid van 275.000 euro.

Read more Reacties staat uit voor Ministerie van OCW financiert de cultuurstatistieken van CBS

PERSBERICHT

Inschrijving Creative Business Cup geopend

Amsterdam, 20 juli 2016 – Met onmiddellijke ingang is het ook voor Nederlandse creative start-ups in te schrijven voor de internationale Creative Business Cup.

Read more Reacties staat uit voor Inschrijving Creative Business Cup geopend

De afgelopen anderhalf jaar hebben een groot aantal creatieven en creatieve bedrijven tegen geringe kosten gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van de BNO. Deze kans doet zich opnieuw voor!

Read more Reacties staat uit voor Uniek aanbod: Trainingsdagen Bureaucompetenties met korting

De Federatie Cultuur (FC) heeft Suzanne Leclaire unaniem benoemd tot voorzitter. De FC is de koepel van brancheverenigingen in de Cultuursector en verenigt de bibliotheken, centra voor de kunsten, galeries, musea en podiumkunstproducenten, -podia en festivals.

Read more Reacties staat uit voor Suzanne Leclaire-Noteborn nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

De overheid gaat een loket openen voor ondernemers die vragen hebben over de gevolgen van een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dat liet minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) weten na afloop van een spoedbijeenkomst met het Nederlandse bedrijfsleven op 30 juni.

Read more Reacties staat uit voor Informatieloket voor ondernemers over Brexit

The European Commission and the European Investment Fund (EIF) today launched a EUR 121 million guarantee initiative to support SMEs in the cultural and creative sectors via financial institutions. This scheme is expected to create more than EUR 600 million worth of bank loans over the next six years.

Read more Reacties staat uit voor Boosting SMEs in the cultural and creative sectors