DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Read more Reacties staat uit voor Federatie Dutch Creative Industries

PERSBERICHT

Vooral digitale industrie, gaming en design zitten in de lift

Toenemend vertrouwen bij creatieve industrie

Amsterdam, 23 oktober 2016 – Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid.

Vorig jaar is de Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design Week succesvol in gesprek geraakt met beleidsmakers. Aan de hand van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en agenda’s wordt dit gesprek voortgezet op maandag 24 oktober, ook weer in Eindhoven. Een continue dialoog over de bijdrage van de creatieve industrie aan een gezond en welvarend Nederland is het doel.

Kenmerkend voor de topsectoren zijn een hoge arbeidsproductiviteit, exportgerichtheid en een grote R&D-omvang. De topsectoren zijn verantwoordelijk voor 91% van alle R&D uitgaven in Nederland.

Read more Reacties staat uit voor Topsector in beeld

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie.

Read more Reacties staat uit voor Rapportage bedrijvenbeleid 2016

Hieronder staan voor iedere topsector over de periode 2010-2015 de ontwikkeling van hun (reële) toegevoegde waarde vergeleken met die van de topsectoren als geheel.

Read more Reacties staat uit voor Omzetontwikkeling Creatieve Industrie 2010-2015

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn. 

Read more Reacties staat uit voor Miljoenennota en de Creatieve Industrie

De Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie (AWTI) heeft op 6 september het advies ‘Flexibiliseren, differentiëren, scherper kiezen – Balans van de Topsectoren 2016’ aangeboden aan minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ). De raad bepleit het voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak.

Read more Reacties staat uit voor AWTI bepleit voortzetten en doorontwikkelen van de Topsectorenaanpak.

De eerste Business & Design Match 2016 biedt Nederlandse designprofessionals op maandag 24 oktober 2016 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven een unieke mogelijkheid om in contact te komen met opdrachtgevers en potentiële samenwerkingspartners uit heel Europa.

Read more Reacties staat uit voor Business & Design Match 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt internationale projecten op het gebied van stedenbouw en architectuur. Een aantal leerzame ervaringen zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Buiten de grenzen kleuren’.

Read more Reacties staat uit voor Buiten de grenzen kleuren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bekostigt met ingang van 2017 de cultuurstatistieken van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Hiermee is een bedrag gemoeid van 275.000 euro.

Read more Reacties staat uit voor Ministerie van OCW financiert de cultuurstatistieken van CBS