DCI-logo (CMYK)De Federatie Dutch Creative Industries vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties met in totaal bijna 6.000 individuele leden en ca. 2.500 creatieve bedrijven met een gezamenlijke bijdrage aan het bruto nationaal product van ruim € 11 miljard.

Read more Reacties staat uit voor Federatie Dutch Creative Industries

et Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council maken de balans op van het afgelopen jaar. Conclusie; de Creatieve Industrie weet zichzelf steeds beter te profileren. En dat is ook hoognodig, wil Nederland in 2020 de status van meest Creatieve Economie van Europa behalen, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie.

Kansrijk innovatiebeleid is de tweede uitgave in de Serie Kansrijk Beleid van het CPB en belicht de effecten van beleidsmaatregelen op het gebied van fiscale stimulering van r&d, financiering van innovatieve bedrijven, instituten voor toegepast onderzoek, topsectoren en aanbestedingen. 

Creatieve ondernemers, netwerken en organisaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan een on-line enquête met het doel ondernemers te verbinden door een platform op te bouwen en ervaringen uit te wisselen. Creativetracks is een EU-programma dat wordt uitgevoerd door  INOVA+ (PT, leader), ADDICT (PT) KEA (BE), On-the-move (BE), Roberto Cimetta Fund (FR) Visiting Arts (UK) & Librios (UK)

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS).

Op 1 januari 2014 ging het Creative Europe programma (2014-2020) van start met als doelstelling om de concurrentiepositie van de Europese cultuur-, film-, televisie- en game-industrie te versterken. Het programma heeft een budget van 1,46 miljard euro voor een periode van zeven jaar; 56% is bestemd voor MEDIA, 31% voor Cultuur en 13% voor een cross-sectoraal subprogramma.

Minister Koenders (BZ) en minister Bussemaker (OCW) sturen de Tweede Kamer het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Ook sturen zij de evaluatie van het internationaal cultuurbeleid in de periode 2009-2014.

Read more Reacties staat uit voor Kamerbrief internationaal cultuurbeleid 2017-2020

thumbnail of FDCI_Jaarverslag_2015

Read more Reacties staat uit voor Jaarverslag 2015

Een nieuw programma binnen Horizon 2020, het Europese R&D programma, biedt 20 MKB bedrijven de mogelijkheid om een onderzoeker een idee of een vinding te helpen realiseren.

Read more Reacties staat uit voor H2020 SME Innovation Associate

Op woensdag 13 april 2016 sprak een delegatie uit de creatieve industrie met Minister Schippers van VWS over innovatie in de zorg.

Read more Reacties staat uit voor Creatieve industrie overlegt met Minister Schippers over innovatie in de zorg